witoldofm.blogg.se

jag är en katolsk präst och munk från Västerås som hör till s.t Franciskus av Assisi orden. Stiftsungdomspräst som samarbetar med bästa ungdomar i världen: Sveriges Unga Katoliker

Tillbedjan

Publicerad 2017-10-16 20:06:36 i Allmänt,

 
Det finns olika källor som kan hjälpa oss att lära känna Jesus. En av dem vitkigaste är Sakramental Tillbedjan. 
När vi knäböjar framför mostransen, framför Jesus Kristus är vi med Honom. Att vara med någon betyder att vi har tid för den här personen.
 
 
Vad är Sakramental Tillbedjan? Det är en sakramental välsignelseandakt i en form av Eukaristisk tillbedjan under en liturgisk gudstjänst som vanligtvis firas på kvällen. I denna gudstjänst tillbeds och äras den i Sakramentet närvarande Kristus under bön och sång (Tantum Ergo). Prästen avslutar med en högtidlig välsignelsen över församlingen med det heliga Sakramentet. Denna gudstjänst är både vacker och högtidlig och inramas av sång, vördnad och andakt.
 
Tillbedjan är "toppen av bön". I det förbinder vi oss med den gudomliga källan. Kyrkoherde av Ars, Johannes Maria Vianney sade: Om himmelens folk hade upphört att dyrka Gud en dag, skulle himlen inte längre vara himmel. Och om den olyckliga fördömda i helvetet kunde, trots deras lidanden, till och med för ett ögonblick älska Herren, skulle helvetet upphöra att vara helvete.
 
Tillbedjan är inte lätt bön eftersom det kräver mycket ansträngning ibland. I min kort präst tjänst besökte jag olika kyrkosamfunder men bara här i Katolska Kyrkan har vi tillbedjan, tyst stund när Gud har tid för att prata med oss.
 
För mig monstrans är som ett fönstret genom vilket kan jag se Jesus och 
 
himmlen. Jag kan se under tillbedjan Jesus ansikte mot ansikte. Jag kan vara med Honom ansikte mot ansikte. 
 
Det finns heliga människor som ber mycket under dagen, som ständigt ber rosenkrans efter rosenkrans, litanior, ber ständigt Gud om nånting, ber i olika intetioner. Men inblad har jag en känsla att genom sånt beteende kan hända att vi ger Gud inga möjligheter att Han kan prata med oss. Det är vi som hela tiden säger till Honom. 
 
Och här kommer tillbedjans frukter. Gud pratar i tysthet, Han säger direkt till vårt hjärta. Vi behöver tillbedjans tysthet för att känna Hans närvaro, höra Hans röst, känna igen Hans kärlek.
 
Under Tillbedjan kommer inte bara Jesus, det är alltid hela Treenighet som är med oss i kyrkan. Ofta kan man känna igen Heliga Andens närvaro - att någon hjälper oss, att vi känner sorts ett helig tvång att be, att säga nånting, att kanske till och med be, ära Gud i ett språk som vi känner inte till (det kallas man språk gåva).
 
Tillbedjan lär oss hemligheter. Förklarar inte allt, löser inte problem på ett automatiskt sätt. Det som Tillbedjan gör är att avslöja Guds mysterium och vår existens. Tillbedjan ger oss kreativa frågor men också ger oss tvivel ibland. Ändå Sakramental Tillbedjan introducerar den djup inre frid, glädje, att lita på Gud, människor, i sitt eget liv.

Tillbedjan handlar inte bara om att lära känna Jesus utan också andra och oss själva. Idag saknar vi vanligtvis tid för tillbedjan. Vi har faktiskt inte tid för många saker, för vi har inte tid för tillbedjan. Bristen på tid för tillbedjan gör att vi slösar bort det på rykten, sinnlös läsning, meningslösa filmer ... Adoration organiserar allt liv. Inte bara andlig, men också emotionell, etisk, gemenskap. Tiden som ägnas åt tillbedjan gör vardagen allt mer organiserad, ordnad och djup.

"Det är vackert att stanna hos honom och, som en älskad lärjunge att luta sitt huvud på sitt bröst (se Joh 13:25), känna oändligt beröring av sitt hjärta. Kristus är närvarande i det välsignade sakramentet, i en andlig konversation, på tyst tillbedjan i en kärleksfull attityd. Hur många gånger, mina kära bröder och systrar, upplevde jag denna erfarenhet och fick styrka, tröst och stöd från honom! " (Johannes Paulusl II, "Ecclesia de Eucharistia").

 
 
Lite mer om Sakramental Tillbedjan kan du läsa här:
 
http://www.confessiones.se/2016/10/sakramental-tillbedjan_21.html
 
 

Kan vegetarianer eller veganer tar emot kommunion?

Publicerad 2017-10-12 14:59:01 i Allmänt,

 
Kanske lite konstigt fråga, men aktuell och värd att stanna lite för att fundera över...
 
Om vi tror på det att Heliga Kommunion är en riktig Kristi kropp, då tar vi emot Jesu Kristi kropp, kött, levande kött och dessutom, vi dricker Hans blod...
 
Hallå?! Vi, katoliker, vi är kannibaler............ Det var från början en stötesten för våra förfäder i tron, många dog i 100 talet därför att människor trödde att vi tar emot fysiskt Kristi kropp. 
 
Men ok, kan jag som vegetarian eller vegan gå till kommunion?

Om du läser i Första Mosebok, i skapelseberättelsen, så ser du att Gud säger till de första människorna:

 Jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt; detta skall ni ha att äta (1 Mos 1:29)

Heja vegetarianer!!!!!

Men om man läser lite vidare, då upptecker vi att Gud säger så här: Alla markens djur och alla himlens fåglar skall känna skräck och fruktan för er. Över dem och över allt som krälar på jorden och över alla fiskar i havet ger jag er makt. Allt som lever och rör sig skall vara er föda; allt detta ger jag er så som jag gav er de gröna örterna. (1 Mos 9:2-3)

Yeah för köttätare!!

Redan nu ser jag alla som ville säga: FADER, LÄS NÄSTA VERSEN! Där står att: Men kött som har liv, det vill säga blod, i sig får ni inte äta (1 Mos 9:4)

Ha,ha, 2:1 för vegetarianer!!!!

REALLY? ska jag nu säga hej då till kyklingvingar eller grillad fläskfile? 

 

Denna sista mening från Moseboken verkar stå på något sätt i strid med tillåtelse att döda djur. Hur kan du döda och äta ett djur utan att spilla blod? Det bör noteras att för judarna blodet inte bara symboliserar livet, utan det var också konstitutivt för livet. Mordet innebar att livet skulle tas bort. Och det är vad förbudet mot blod är: En man kan inte låtsas att ha ett djurs liv, även om han dödar det för konsumtion. Många kommentatorer pekar på den rituella och hygieniska hälsan för att förbjuda blod. Men poängen är långt djupare. Andrew Linzey, professor i teologi vid University of Nottingham, pekar på följande tolkning av Guds ord till Noah och hans söner: Världen du bor i är skadad. Men Gud vred inte bort från dig. Gud har skapat ett nytt förhållande med dig, ett nytt förbund, trots allt ditt våld och ondska. En del av detta förbund är de nya reglerna för mat. Som tidigare förbjudet kan nu - under nya omständigheter - tillåtas. Du kan döda för att få mat. Men du kan bara döda om du kommer ihåg att livet du dödar inte är din egendom. [...] När du dödar vad inte är ditt - både djur och mänskligt liv - måste du komma ihåg att för varje liv du har dödat är du ansvarig inför Gud.

Tillåtelse att döda djur, som vi finner i Moseboken, är inte absolut. Dessutom vi har ingen rätt att döda djur. Vi har bara Guds tillåtelse att göra det, men under vissa förutsättningar. Denna bemyndigande gavs för mänsklig svaghet och den förväntade bristen på vegetabilisk mat.  Även om Bibeln känner igen dödandet av djur som ett faktum, kännetecknar detta faktum som ett tecken på att avvika från Guds ursprungliga plan för människan. I det här perspektivet kan vi också läsa andra gammalestamentliga restriktioner på dieter, som förbudet mot konsumtion av kött som förklaras som orent. Det handlar inte om ren ritualism eller bara vård, men att skapa en väg till det ursprungliga idealet, vilket är att gå ifrån att döda något djur. Även om idén att vegetarianism är hälsosammare än köttkonsumtion förekommer också i Bibeln.

Måste vi bli vegetarianer då? Kanske vi som äter kött gå vilse... 

Jesus älskar dig ändå, oavsätt om du äter kött eller är du vegan eller hör du till frukterianer ... För Honom slepar ingen roll vad du äter. "Guds rike är inte fråga om vad de äter och dricker utan av rättfärdighet, frid och glädje i den Helige Ande" (Rom 14:17). Det är också sant att kyrkan under sin existens konsekvent har upprätthållit respekten för vegetarism, men har avvisat försök att döma eller andligt diskriminera människor som konsumerar kött. År 340 bestämde synoden av Gangra att alla som dömde konsumtionen med hängivenhet och tro på kött och ansåg dem som saknade hopp om frälsning, skulle uteslutas från kyrkan (kanon 2).


    Sammanfattningsvis är det värt att nämna alla ord av St. Paulus, som i denna situation måste styras av varje kristen: "Och den som är svag i tro, hälsar hälsosamt dig, utan att argumentera för dina åsikter. En är av den åsikten att du kan äta allt, för det andra, svag, bara äta grönsaker. Den som äter förnekar inte den som inte äter, och den som inte äter fördömer inte den som äter; för att Gud nådigt tog det. (...) förstör inte Guds verk för mat! Det är sant att allting är rent, men det skulle vara ont om en man konsumerade den och sålunda orsakade en skandal "(Rom 14: 1-3).

 

 

 

Vad skall jag göra för att vinna evigt liv?

Publicerad 2017-10-09 14:24:23 i Allmänt,

I dagens evangelium (Luk 10:25-37) ställer den unge mannen en mycket viktig och svårt fråga trots altt han ville sätta Jesus på prov... 
 
Vad skall jag göra för att vinna evigt liv?
 
Jesus kunde svara på en gång, ge en recept, säga: det och det måste du göra för att nå Himmelen.
Men, nej, Han gör inte så. Istället startar Han ett dialog med den där kille. Kanske såg Han att en laglärd kille började förstå nånting, därför Jesus säger en liknelse. 
Genom liknelse visar Jesus mycket mer, lagens fundamentala krav, Guds och vår nästas kärlek, uttrycks bäst genom att på ett praktiskt sätt visa barmhärtighet mot dem som behöver oss. En samarier, som inte är jude, gör det som lagen kräver. Han praktiserar lagen utan att ens vara medveten om det. Jag måste ”gå och göra som han!”. Liknelsen chockerar Jesu åhörare. En samarier, som inte är jude, gör det som lagen kräver. På så sätt är han också kvalificerad att ärva evigt liv. 
 
Jesus kastar fullständigt omkull den judiske laglärdes världssyn. Vem är helt kvalificerad för att ärva heligt liv? De som är bland de mest respekterade i samhället misslyckas med att hjälpa den som behöver dem. Mot allas förväntningar visar sig den föraktade samariern vara en sann nästa. Han har evigt liv, för han återspeglar Gud.
 
Ofta kan jag inte hjälpa till, men när jag kan hjälpa, gör jag det. Jag ber Gud att han gör mig uppmärksam på andras behov och bevarar dem i min bön. Jesus vände upp och ner på människornas förväntningar om prästerna, leviterna och samariterna. Han ifrågasatte deras tankar och värdesatte de utstötta. Är jag redo att låta mina förväntningar och värderingar bli ifrågasatta?
 
 

Om

Min profilbild

Witold ofm

jag är en katolsk präst och munk från Västerås som hör till s.t Franciskus av Assisi orden. Stiftsungdomspräst som samarbetar med bästa ungdomar i världen: Sveriges Unga Katoliker

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela