witoldofm.blogg.se

jag är en katolsk präst och munk från Västerås som hör till s.t Franciskus av Assisi orden. Stiftsungdomspräst som samarbetar med bästa ungdomar i världen: Sveriges Unga Katoliker

Söndagens hälsningar

Publicerad 2017-07-23 07:46:46 i Allmänt,

Hallå! Idag har vi söndag - igen... tiden går fort.... Det är så här att vanliga människor jobbar hela veckan för att vila under helgen. Men det är tvärtom med prästerna... De vilar hela veckan för att jobba under helgen :) Så idag ska jag också ha en jobbig dag, tre mässor på tre olika ställe, en dop och 2 samtal.... Tack vare detta ska jag ha mycket tid i bilen för att be och lyssna på spännande poddar. Mina vänner, det är sant att ibland är jätte svårt att hitta en rikt balans mellan arbete och vila. Jag tror att ni känner människor som är arbetsnarkomaner eller lata. Man måste hitta balansen, eftersom när man arbetar för mycket då man är trött, överkänslig, stressig, kan ta fel. När man är lat då det spelar ingen roll vad händer, man bryr inte sig on nånting. I det här situationen svensk lagom passar best. Vi måste akta på sig för att inte falla i extrema. Semester tid är också fint tid för att tänka lite över det som Jesus vill säga till oss. Vi har mer tid för att stanna framför honom. Från dagens evangeliet kommer till oss en bild på Gud som är en tålig och tolerant "husfader" och hans främsta omsorg och bekymmer gäller den "goda sådden", vetet som han sått tidigare. Han vill inte äventyra dess tillväxt. På samma sätt är Gud tålmodig med var och en av oss. Han verkar för vår personliga och andliga tillväxt och gläder sig när vi bär mycket frukt. I människans liv och i världen finns både gott och ont. Ingenting eller ingen är perfekt. Alla behöver vi förlåtelse och försoning. "Ogräsen" är ett slags vilt vete, som ibland är känt som "falskt vete". Det är bara under skördetiden som bonden kan skilja det verkliga från det falska. Jesus säger att gott och dåligt blandas i världen och i oss alla. Vi måste ha tålamod med andra och med oss själva. Ingen av oss har ännu nått sin fulländning. Tanken på att det goda och det onda kan leva tillsammans är för de flesta svår att förstå. Jesus uppmuntrar inte till ett förenklat synsätt. Han kallar oss till ödmjukhet, tålamod och tolerans när vi låter Gud verka i våra liv. Det finns säkerligen "ogräs" i mitt liv, men det är inte skörderesultatet som Gud värderar hos mig. Jag ber om hjälp, att mina vanor och val skall få det goda och sanna att växa. Herre Jesus, du känner min styrka och mina svagheter. Hjälp mig att frambringa en rik skörd av goda gärningar för vår Faders större ära. Skulle det kunna vara så, att det är jag som sår ogräs i mitt eget hjärta? Förstör jag avsiktligt för andra? Förstör jag ibland för mig själv, när jag vet vad jag skall göra, men inte gör det? Jag ber om förlåtelse för det som Gud uppenbarar för mig. Till slut, läxa : öppna yt och leta efter ett kanal: KATOLSK HORISONT. titta på f. Marc-Stephan Giese som berättar om dagens evangeliet Ha en bra dag

Maria av Magdala

Publicerad 2017-07-22 14:19:28 i Allmänt,

Idag firar vi Maria Magdalena fest. Ordet "Magdalena" betyder "kvinnan från Magdala". Hon kom sannolikt från staden Magdala på vänstra stranden av Gennesarets sjö, ungefär halvvägs mellan Kafarnaum och Tiberias.
Första gången Maria Magdalena omtalas är i Luk 8:2, då hon under Jesu andra år som förkunnare finns bland de kvinnor (Maria, Johanna, Susanna och andra) som följde Jesus då han "vandrade från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Hon hade blivit en Jesu lärjunge efter det att hon hade blivit botad av honom. Av någon anledning har man inom traditionen velat identifiera henne med den prostituerade kvinnan i Luk 7:36. Maria Magdalena hade förvisso enligt berättelsen varit "besatt av sju onda andar", som Jesus drivit ut ur henne, men det behöver naturligtvis inte innebära att hon skulle ha varit prostituerad. Lukas antyder inte heller med ett enda ord att Maria Magdalena skulle vara identisk med den prostituerade kvinnan. Bibeln säger över huvud taget inte någonting om hur Maria Magdalenas besatthet tog sig uttryck. Men i svenskt missalet kan vi läsa om henne att Maria Magdalena är Apostlarnas Apostel. Hon var den första som träffade Jesus efter det att han uppstått. I gryningen efter sabbaten som följde på påskhögtiden begav sig hon och de andra kvinnorna till Jesu grav med kryddor och parfymerade oljor, för att smörja Jesu kropp med det (Matt 28:1, Mark 16.1, Luk 24:10 och Joh 20:1). Hon hittade tomma graven och när tittade hon in i graven fick till sin överraskning se två vitklädda gestalter inne i graven. När hon sedan vände sig om, fick hon se en man som hon trodde var trädgårdsmästaren. Hon frågade var Jesu döda kropp var, och när mannen svarade "Maria!" insåg hon genast vem han var. Han sa åt henne att gå till lärjungarna och berätta att hon mött Jesus och att han snart skulle hämtas upp till himlen. Maria Magdalena hade stor kärlek till Jesus. Hur ser ut min kärleken till Honom? Det är hon som gråtande har torkat Jesu fötter med sina hår. Gråter jag över mina synder? Låt oss be Maria av Magdala om hjälp att hon ska lära oss, hjälpa oss att älska Jesus och gråta över vara synder. (med hjälp av Thor-Leif Strindberg)

Hårda Jesu ord

Publicerad 2017-07-17 21:06:00 i Allmänt,

Matt 10:34-11:1 Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: "Tro inte att jag har kommit med fred till jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Ty jag har kommit för att ställa en man mot hans far, en dotter mot hennes mor, en sonhustru mot hennes svärmor, och mannens husfolk skall bli hans fiender. Den som älskar far eller mor mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig, och den som älskar son eller dotter mer än mig, han är inte värd att tillhöra mig. Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det. Den som tar emot er tar emot mig, och den som tar emot mig tar emot den som har sänt mig. Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han skall få en profets lön, och den som tar emot en rättfärdig därför att det är en rättfärdig, han skall få en rättfärdigas lön. Och den som ger bara så mycket som en bägare friskt vatten åt en av dessa små därför att det är en lärjunge - sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön.” När Jesus hade avslutat befallningarna till sina tolv lärjungar gick han därifrån för att undervisa och förkunna i städerna där omkring. Måndag, enligt några är den lediga dagen för präster. I några församlingar firas man inte Eukaristin, präster kan andas ut lite grann. Men det betyder inte att vi ligger och sover hela dagen. Man har mer tid för sig själv, för att be, tänka över Jesu ord, städa (eller tvätta) eller åka nånstans för att sola och bada... Idag har jag funderat om dagens Evangelium. Vi har Mässan på kvällen, kl 18.00 så hade jag tid för tänka över det som Jesus säger till sina lärjungar. Han säger konstig sak; istället med fred kommer Han med svärd till oss! Varför så? Vad menar Han? Han säger dessa hårda ord av Jesus kan bara förstås i ljuset av våra livserfarenheter, de stunder då vi tvingades konfrontera oss med de dramatiska val som Jesus talar om. Vi vet att det finns tillfällen då oundgängliga beslut måste fattas för att försäkra oss om att vi fortfarande kan kallas Jesu lärjungar, stunder då vi får svinga splittringens eller separationens svärd. Vill jag rädda mitt liv eller förlora det? Är jag redo att mista det eller håller jag fast vid det i fruktan av att förlora det? Det är kanske lärjungeskapets grundläggande villkor och ingen moralistisk eller fullkomlig lydnad mot alla lagar och regelverk kan ersätta det. Jag ber enträget om nåden att få uppleva verklig frihet och om mod att vara sann mot mig själv och min kallelse. Många år sedan bestämde jag mig att följa Jesus med den helige Franciskus av Assisi, jag har lämnat familjen, kompisar, bilen, disco och mycket mer. Och jag lämnar varje dag mer och mer. Mitt mål? att lämna allt för Jesus. Är det svårt? Himlasvårt!! Men allt för Honom! DEUS MEUS ET OMNIA!

Om

Min profilbild

Witold ofm

jag är en katolsk präst och munk från Västerås som hör till s.t Franciskus av Assisi orden. Stiftsungdomspräst som samarbetar med bästa ungdomar i världen: Sveriges Unga Katoliker

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela