witoldofm.blogg.se

jag är en katolsk präst och munk från Västerås som hör till s.t Franciskus av Assisi orden. Stiftsungdomspräst som samarbetar med bästa ungdomar i världen: Sveriges Unga Katoliker

Jag vill. Bli ren!

Publicerad 2017-06-30 10:19:00 i Allmänt,

Dagens Evangelium: Matt 8:1-4
 
När Jesus gick ner från berget följde stora folkskaror med honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sade: "Herre, vill du, så kan du göra mig ren.” Jesus sträckte ut handen, rörde vid honom och sade: "Jag vill. Bli ren!" Genast blev mannen ren från sin spetälska. Men Jesus sade till honom: "Säg det inte till någon, men gå och visa upp dig för prästen och ge det offer som Mose har bestämt. Det blir ett vittnesbörd för dem.”

 
 
Spetälska var ett begrepp som omfattade en rad olika hudsjukdomar. Enligt den judiska lagen förorsakade alla dessa hudsjukdomar att den som drabbats av dem betraktades som oren. De spetälska var ofta bannlysta från samhället för att de inte skulle smitta andra. Att Jesus rörde vid en spetälsk ansågs chockerande. Men på så sätt visar Jesus hur nära han står oss när vi behöver honom. Jag tackar honom för det. Den spetälske blir en lärjunge och han sprider Guds ord. Han bevittnar Jesus godhet. 
 
Det rör mig Jesu ord. Att Han Guds Son vill rena mig, vill rena min sjukdom. Dagens spetälska beskriver vår synd. Varje en av oss är utsäts för den sjukdomen, synden är alltid nära oss. 
 
Många påstår att det skär inga under idag. Men det är inte så.Jesus gör detsamma idag. Han helar, renar och upprättar, Jesus Kristus ger nåd, och förkunnar frihet. Var är du bunden? Var finns din kamp? Vad är vår orenhet? Låt Jesus få säga sitt: ”Jag vill, bli ren” också till dig!
Detta påverkar också hur vi ser på oss själva och varandra. Vi får alla komma till Jesus i bön om att Han ska upprätta och rena oss. Din orenhet är ingenting när Jesus får röra vid den. Då försvinner den. Så låt oss be om detta för oss själva, men också leva så i denna världen. I mötet med den som är eller gjorts orörbar idag, får min händer vara Jesu händer och mina ord vara Hans Ord? Detta är Guds rike i praktiken, att få vara en bärare om vittnesbördet, att få tala Jesu Ord och göra Hans gärningar.
 
Herre, hur närmar jag mig dig i min bön? Med att tigga, knäböja och be om det jag vill ha? Låt mig känna din beröring. Rör vid mig, Herre. Rör vid mina onda sidor som jag inte tycker om att se. ”Vill du, så kan du göra mig ren.”
 

Petrus&Paulus

Publicerad 2017-06-29 11:02:02 i Allmänt,

 
Petrus och Paulus högtid. I år har den dagen mycket berikande uttryck på grund av vår kära biskop Anders Arborelus som är en ny kardinalen! 

Idag firar vi apostlafurstarna Petrus och Paulus. Båda blev martyrer i Rom på 60-talet. Låt oss vörda Petrus och Paulus, kyrkans två stora ljus. Men i själva verket står de stora apostlarna inte i centrum. Det är deras martyrium, vittnesbördet i liv och död, som vi firar. Den tro på vilken de grundade den kyrka som vi, två tusen år senare, är en del av.

I centrum står idag kyrkans enhet. Enheten omkring den apostoliska tron, men också enheten kring både Petrus och Paulus. Deras olika, och kompletterande, kallelser och nådegåvor utgör tillsammans kyrkans apostoliska grund.

Jag tycker om den frågan som Jesus ställer idag till sina lärjungar. Den får mig att fundera vem Jesus är för mig. Jag hör förklaringar om Jesus som en stor moralpredikant, en vägvisare och en förebild hur man ska leva sitt liv. Jag hör honom som en historisk person, en galen person och en påhittad person. Men vem är han enligt mig? Hur ser jag på Jesus? Vad betyder han i mitt liv? Spelar det någon roll vad jag hade svarat på frågan, om jag fick den?

Jag tror det spelar roll. En ganska stor roll. En väldigt stor roll. Jag tror till och med att det är livsavgörande. Att ta emot Jesus är att ta emot en sanning. Att erkänna Jesus som Gud är att ha en relation till Gud. Att inte göra det, är att vända ryggen till kärlek, glädje och frid. Det är att gå miste om det största som kan hända i livet. Jesus är den han är, oavsett vad vi skulle svara på frågan. Men i vårat liv är det en avgörande fråga. Vem jag säger att Jesus är, är något som kommer forma hela mitt liv. Från tårna till knoppen.

När vi fortsätter och läser vad lärjungarna svarade på den frågan, står det: "Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens son." Och när Petrus säger de här orden, så är det första gången i historien som någon säger så om Jesus. Messias är ett vackert ord som betyder "den smorde" eller "den utvalde". I vår mening betyder det "kung". Den levande Gudens son är ett erkännande om att Jesus inte är vem som helst -han är ett med Gud. Och vad är det egentligen som Petrus svarar? Jo i klarspråk säger han faktiskt att Jesus är den ENDA Herren i Hans liv. För Petrus är relationen till Jesus hans enda räddning till liv.

Idag kanske det inte passar riktigt att säga att någon annan är Herre i ens liv. Vi är individualister. Man ska vara Herre över sig själv, inte sant? Men jag tänker att om Jesus kommit och frågat mig precis här och nu: Vem säger du att jag är. Då hade jag velat svara samma sak som Petrus. "Du är messias, den levande Gudens son!" För mig är Jesus mer än Gud på avstånd, mer än en betydlig person och mer än en historisk människa med helandets krafter. Han är min Herre. Han är den som ligger mig närmast om hjärtat. Han är min ende ende räddare. Han är min centrala punkt och den viktigaste personen i mitt liv.

Vad hade du svarat om Jesus frågat den frågan till dig?

Dagens helgon

Publicerad 2017-06-28 09:21:16 i Allmänt,

”Om någon inte vill följa evangeliet är det tillåtet men inte nyttigt. Det ligger i människans makt att vara olydig mot Gud och avvisa det goda men det för med sig skada och ett kännbart straff.”

Idag firar Katolska Kyrkan minnesdag av en bortglomda person. Irenaeus av Lyon, biskop och martyr.

Född omkr. 135, lärjunge till biskop Polykarpos av Smyrna. År 177 blev han presbyter i Lyon och snart därefter biskop. Två skrifter av honom är bevarade, därhän utlägger den katolska tron gentemot gnostikerna. Hans teologi utövar fortfarande starkt inflytande. Enligt traditionen led han martyrdöden omkr. år 202

Irenaeus personlighet fascinerar oss speciellt som han leder oss så nära de allra första Kristus-troende.

Irenaeus var en av de första lärarna i kyrkan som gav sina tankar systematisk form. Kärnan i hans läran är övertygelsen att den osynlige Guden, som skapat allting, älskar mänskligheten så mycket att han blev människa som vi. Genom att bli människan, Jesus, Guds Son, ville dela med varje individ sitt eget eviga liv, så att vår bräckliga, motsägelsefulla mänskliga natur inte skulle gå under eller krossas, utan tvärtom bli fullt utvecklad.

Hans texter läser man ofta under Jul tiden eftersom Julen var för honom en nyckel till meningen med livet. ”Det var för detta syfte som Guds Ord blev människa, och han som var Guds Son blev Människosonen: det var för att människan som blivit ett med Ordet och adopterats, skulle bli Guds son” (Mot Kätterierna, Bok 3, 19:1). Det låter naturligtvis helt omöjligt. Varje definition av ordet ”Gud” måste till slut markera att Gud är fullständigt annorlunda allt som vi kan föreställa oss. Likaså, varje definition av vad det är att vara människa kommer nästan med säkerhet att betona våra begränsningar, vår bräcklighet och vår dödlighet, som utmanar allt sökande efter en yttersta livsmening.

(några tankar om dagens patron tog jag från www.taize.fr)

Om

Min profilbild

Witold ofm

jag är en katolsk präst och munk från Västerås som hör till s.t Franciskus av Assisi orden. Stiftsungdomspräst som samarbetar med bästa ungdomar i världen: Sveriges Unga Katoliker

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela