witoldofm.blogg.se

jag är en katolsk präst och munk från Västerås som hör till s.t Franciskus av Assisi orden. Stiftsungdomspräst som samarbetar med bästa ungdomar i världen: Sveriges Unga Katoliker

Om mina tre knutar - del 3 (Lydnad)

Publicerad 2016-10-25 09:14:00 i Allmänt,

Lydnad - obiedencia

Sista gång har jag skrivit lite om kyskhet, Idag ska vara några ord om lydnad och vi har kvar fattigdom - det är tre löfte som varje munk avlägger och måste leva i / med.

I första ögonblicket ser det lite dramatiskt ut att för all framtid ge upp sin självbestämmanderätt, våga ligga mitt liv i andras händer. Men det är inte så allvarlig som det ser ut. Lydnad - Det Evangeliska råd - kan hjälpa dig att upptäcka att den egna viljan, en av våra största gåvor, också kan föra vilse, kan leda till upproret mot Gud och lockelsen att vara vår egen herre. Lydnaden blir ett sätt att vända tillbaka till Gud. Det är därför en riktig lydnad är något glatt, angenämt och befriande. En väg till frihet. Vi ser det på helgonen, t.ex. den helige Franciskus av Assisi som lydde hela tiden Guds vilja, den heliga Birgitta, för vilken det var självklart att lyda både biktfäder och påvar eller den helige Padre Pio som gjorde det som hans föreståndare ville och bodde nöstan hela livet i San Giovanni Rotondo. Men ur denna lydnad växte det fram, inte en underkuvad människa, utan frimodighet, civilkurage och mod att vinna ny mark. Lydnad blev en väg till frihet, en rättvänd sådan.

Därför man kan säga så att lydnad hjälper oss att växa i förtröstan och tro. Det ber med sig en befrielse att på något sätt behöver jag inte oroa mig över om jag har valt rätt eller fel. Lydnad är därför inte en begränsning, tvärtom det är en frihet.

 Hur kan du leva i lydnad?

Nu är det ju inte så att någon är chefen här hemma men det är lite detsamma med den här punkten som med den förra. Man har ansvar för varandra, för barnen och så vidare. Några av Er, läsare, är bunden av äktenskapslöften om att älska i nöd och lust.

Kyrkan lär ständigt att viktigaste i äktenskapet är enighet. Enighet i äktenskapet är för Helige Paulus ett mysterium, ett tecken på oupplösliga enhet som finns mellan Kristus och kyrkan. Denna enhet födds av kärlek och den kärleken är källan till lydnad. Kyrkan lär hela tiden att "huvudet" av den kristna familjen är en man. Dessa uttalanden höjer många kris - det vill säga att kvinna är någon värre?

Aldrig i livet! Påven Pius XI har sagt någon gång att mannen är huvudet men kvinna är familjens hjärta. Att lyda sin make kräver en ytterst ansvarsfull attityd av man. "Om mannen kan inte utföra sina plikter då hustrun har en plikt att ersätta honom i styrning av familjen"

Till lydnad hör också att fråga om råd. Varför blir jag så rasande när mina planer inte kan genomföras eftersom andra är av en annan uppfattning? Är det möjligt att jag bara vill göra mig själv gällande eller rör det sig verkligen om något som är heligt för mig, som jag inte till något pris vill avstå ifrån? Om det är på det viset, då måste jag erkänna det. Det gäller att hela tiden ställa sig dylika frågor. Sedan finns det också en slags lydnad till sitt eget jag: att erkänna och acceptera sina talanger och sin begåvning, men även sina begränsningar.

Att leva i lydnad betyder idag att göra det som någon ber om, att lita på varandra i familjen. Det finns inte inget lydnad utan uppriktighet, förtröstan.

Läxa!

Försök att leva med lydnad under några dagar eller under hela vecka. Att lyda betyder inte att bete sig som en robot, du måste handla efter ditt samvete. Om nånting stämmer inte med ditt samvete, behöver du inte att göra det.

Några tankar om söndagens evangelium Luk 18:9-14

Publicerad 2016-10-22 19:41:00 i Allmänt,

Dagens Evangelium: Luk 18:9-14

Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse: "Två män gick upp till templet för att be, den ene var farisé, den andre tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: 'Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarlar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper.' Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sade: 'Gud, var nådig mot mig syndare.' Jag säger er: det var han som gick hem rättfärdig, snarare än den andre. Ty den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd."

 

Jesus visar för oss två män, två olika personer, två olika karakterer. Den ene gick in i templet för att berömma sig själv medan den andre gick för att lovprisa Gud! Den ene för att inte be om något, medan den andre gick för att be om allt. Gud ser kärleksfullt på människan och leder oss från stolthet till ödmjukhet, för han älskar oss då.

Anmärkningsvärt är att Jesus dömer inte Farisén. Det som han gjorde var faktiskt gott. Hans bön är mindre behaglig för Gud, för att han förlitar sig på sin egen rättfärdighet, medan tullindrivaren utlämnar sig helt och hållet till Guds barmhärtighet. Man kan säga att den ene har Gud som centrum medan den andre bara tänker på sig själv.

Vem är jag i dagens liknelse? Är jag som tullindrivare eller Farisén? Hur ser ut min bön?

Om du hittar dig själv i Farise gestalten, kanske undrar du då: kan jag någonsin bli helt av med den farisé jag har i mig? Ja! Det är bara genom att göra tullindrivarens ödmjuka bön till din egen, som du kan skyddas från denna fara, Gud, var nådig mot mig en syndare.

Är du hederlig mot dig själv när du kommer till Herren? Jesu, Du läser mitt fattiga hjärta. Det är mitt sanna jag som du älskar, med alla mina fysiska defekter och problemer. Jag ber om ödmjukhet. Jag kan bara säga: Gud, var mig nådig, jag är en syndare... 

Om mina tre knutar. del 2

Publicerad 2016-10-21 09:15:33 i Allmänt,

Människor frågar mig ofta: vad betyder dem tre knutar som jag har på cingulum? Ibland svarar jag att det hjälper mig att komma ihåg om frukost, lunch och middag, men det är bara halv sanning…

Dessa tre knutar symboliserar mina tre eviga löften som jag har avlagt. Kyskhet, lydnad och fattigdom.

Kyskhet

Nej, det gäller inte bara att man måste avstå sig från sex!

Kyskhet är motsats till vällust. Att vara kysk betyder också att vara ren i ande och tankar. Kyskheten är den mentala förutsättningen för de andra dygderna. Hur kan man beskriva det rena sinnet?

Här om tiden har jag läste en berättelse. Det var två munkarna från en mycket sträng orden som på en pilgrimsvandring blev vittnen till hur en kvinna som tvättade kläder på en brygga föll i vattnet. De såg att hon inte kunde simma och hörde henne ropa på hjälp. Den ene munken sprang då ner i vattnet och räddade henne, medan andre stod passivt kvar på vägen. När de åter kommit ett stycke på väg frågade den passive munken sin broder: - Broder, hur ska du sona din synd? Du vet att vår tro och våra löften förbjuder oss att röra vid en kvinna, än mindre bära en. Den räddande munken svarade, – Min broder, du bär visst fortfarande henne!

Kyskhet handlar också om självkontroll, att ha koll på sina drifter. Att vara kysk innebär att ha koll på sina tankar och gärningar. Att vara kysk betyder att vara sann, jag gör det som jag tänker, ljuger inte, skallar inte, tänker inte illa om någon.

Behärska dina tankar. Ingen begår helt plötsligt en sexuell synd. Omoraliska handlingar börjar alltid med orena tankar. Om du låter dina tankar dröja vid det som är otuktigt eller omoraliskt, har du redan tagit första steget mot omoral. Fly omedelbart från situationer som kan leda till synd. Be om ständig styrka att motstå frestelser och styra dina tankar. Be dagligen om detta. Helige Josef hjälper bäst :)

Behandla alltid personer med respekt. Behandla aldrig honom eller henne som ett objekt för lusta och köttsliga begär. Om du är i ett förhållande, planera positiva och givande aktiviteter så att du och din partner inte lämnas ensamma utan något att göra. Håll dig på trygg mark där du lätt kan behärska dig.

 

Om du är gift, så var trogen din maka i tanke, ord och handling. Flirta aldrig på något sätt. Undvik så mycket som möjligt att vara ensam med någon av motsatt kön. Fråga dig själv om din maka skulle bli glad om han eller hon kände till dina ord eller handlingar. Kom ihåg aposteln Paulus råd: ”Håll er borta från allt slags ont.” När du håller dig borta från sådana omständigheter, får frestelserna aldrig en möjlighet att utvecklas.

Ett synonym till kyskhet är renhet. Håll ren i sitt hem, på rummet, på skrivbordet (jag har ganska ofta problem med det…) Städa ofta ditt hjärta i biktsakrament. Kyskhet i ett lång utseende, kan man koppas med ekologi, att håla ren vår planet, syster jorden,  

Att vara kysk betyder att vara fint som en diamant, genomskinlig som glass utan mörka sidor.

Var kysk! Bestäm dig nu för att vara kysk! Fatta beslutet nu, innan frestelserna kommer. 

Om

Min profilbild

Witold ofm

jag är en katolsk präst och munk från Västerås som hör till s.t Franciskus av Assisi orden. Stiftsungdomspräst som samarbetar med bästa ungdomar i världen: Sveriges Unga Katoliker

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela