witoldofm.blogg.se

jag är en katolsk präst och munk från Västerås som hör till s.t Franciskus av Assisi orden. Stiftsungdomspräst som samarbetar med bästa ungdomar i världen: Sveriges Unga Katoliker

Allt som du borde veta om Marias Upptagning i Himmelen

Publicerad 2017-08-14 21:18:50 i Allmänt,

Den 15 augusti firas i katolska länder som ”Marias Upptagning i Himmelen”eller "Marias insomnande", dormitio, som den kallas i kyrkorna i Öst är den dag då man firar att jungfru Maria (Jesus moder) togs upp i himlen med både kropp och själ.

 

 

Bibeln berättar inte om Marias upptagande i himmelen. Vi har inga vittnesbörd om vad som hände vid hennes död, även om den kyrkliga konsten har gestaltat det på olika sätt. Men redan tidigt firades denna fest. I Jerusalem under 400-talet. Sedan i österns kyrkor och från 600-talet i Rom. Från början tror människor att Maria omedelbart efter avslutat levnadslopp är hon med både kropp och själ upptagen i den himmelska härligheten. Anden leder kyrkan fram till hela sanningen, också till de sanningar som de första generationerna inte kunde ta emot direkt.

Det som är mycket viktigt att betona är skillnaden mellan Kristi himmelsfärd (ascensio) och Marias upptagning (assumptio). Kristus tågade in i härligheten av sin egen gudomliga kraft. Jungfrun Maria blev inte upptagen i himlen av egen kraft, utan av gudomlig kraft genom ett särskilt privilegium.

Dogmen
Jubelåret 1950, den 1 november,  genom bullan (ett påvlig dokument) Munificentissimus Deus definierade påven Pius XII dogmen om den saliga jungfrun Marias upptagning i himlen: "När den obefläckade Guds Moder, den ständiga jungfrun Maria, hade fullbordat sitt jordelivs lopp, blev hon med kropp och själ upptagen i den himmelska härligheten”.

Vad är dogmen? 
Dogmer är ofelbara uttalanden om Kyrkans lära, kan slås fast på tre sätt:

1.  Genom att påven själv uttalar sig ex cathedra.

2.  Genom högtidliga definitioner från koncilier.

3.  Genom det ordinarie universella läroämbetet = hela biskopskollegiet inklusive påven.

Påven Pius XII skickade ett brev till Kyrkans alla biskopar och bad om deras tankar kring Upptagningen. Han ställde två frågor: ”Bedömer ni att den saliga Jungfruns upptagning i himlen kan läggas fram och definieras som en trossats? Önskar ni det, med era präster och ert folk?”

1169 av de 1181 stiftsbiskoparna svarade jakande på båda frågorna. Bland de nekande svaren var det bara sex  som tvekade inför Upptagningens natur; 
Biskoparnas nästan enhälligt jakande svar kompletterades med lekfolkets andaktsliv. 

 

Öppna frågor
Dog Maria? Var begravdes hon i så fall? Förmultnade hennes kropp? Här har Kyrkan ännu inte någon officiellt fastslagen, bindande lära. 
Om Maria dog borde det i så fall finnas eller ha funnits en grav någonstans. Oturligt nog finns det två — den ena i Efesos (där Maria skall ha bott i många år, tillsammans med Aposteln Johannes, som var biskop där) och den andra i en kyrka under jord i Kidrondalen nära Getsemane i Jerusalem. Det mesta talar dock för att det är graven i Kidrondalen som är den autentiska. Ännu idag ihågkommer de grekisk-ortodoxa Marias död med en årlig procession från Dormitiokyrkan uppe på Sionsberget ner till gravkyrkan nära Getsemane.

 
Jungfru Marias avsomnings kyrkan på Sionsberget
 
 
 
 
 Jungfru Marias gravkyrkan i Kidrondalen


Betyder Marias Upptagning något för mig?

1. Upptagningen av jungfru Maria i himlen är en modell och förebild för Kyrkans och alla kristnas egen fullkomning. 

2. Upptagningen säger oss att i himlen är Maria drottning och moder på Kristi högra sida. Maria fullgör en aktiv roll i Kyrkans liv genom sin moderliga förbön. Genom sitt moderliga inflytande samarbetar hon fortfarande i vår återlösning.

3. Upptagningen är Kyrkans hopp, tröst och glädje. Vid Inkarnationen förde Maria Kristus till världen, och genom sin Upptagning för hon världen till Kristus.

Slutsats
Maria var kristen, ja den första och mest fullkomliga av alla lärjungar till Jesus Kristus. När hon fått veta och accepterat att hon skulle bli mor till Gud Själv i mänsklig gestalt utbrast hon som vi redan nämnt: ”Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig”. Vi kan säga att Jesusm, i dagens högtid, i det fjärde budets anda, hedrat sin moder med detta redan innan tidens slut med kropp och själ blev upptagen i den himmelska härligheten.

 

(med hjälp av andra)

Kommentarer

Kommentera inlägget här
Publiceras ej

Om

Min profilbild

Witold ofm

jag är en katolsk präst och munk från Västerås som hör till s.t Franciskus av Assisi orden. Stiftsungdomspräst som samarbetar med bästa ungdomar i världen: Sveriges Unga Katoliker

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela