witoldofm.blogg.se

jag är en katolsk präst och munk från Västerås som hör till s.t Franciskus av Assisi orden. Stiftsungdomspräst som samarbetar med bästa ungdomar i världen: Sveriges Unga Katoliker

Ärkeänglar

Publicerad 2017-09-28 22:45:49 i Allmänt,

Gud har skapat oss människor - det tror vi på. Men det finns också myriader varelser som vi kan inte se. Änglar. Dem som står nära Gud, dem som beskyddar oss och leder oss. 
I Katolska Kyrkans Katekes nr 328 läser vi att Gud är ”skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är”. Hänvisningen till den osynliga skapelsen syftar på de helt och hållet andliga varelser, som bibeln kallar änglar (av grekiskans angelos = ”budbärare”). Änglarna är alltså inte mytiska utan verkliga; de är inte ett valfritt tillägg till den katolska tron, utan deras existens är ”en uttalad trossanning”. Helige Augustinus skulle säga att: " 'ängel ' betecknar funktionen, icke naturen. Du frågar vad denna natur kallas. Jag svarar: ande. Du frågar efter vad denna natur gör. Jag svarar: den gör en ängels verk. Om man menar vad den är, så är det en ande; om man menar vad den gör så är det en ' ängel' . " änglarna är till hela sin varelse Guds tjänare och budbärare. Därför att de " ständigt ser min himmelske Faders ansikte " (Matt 18:10), är de sådana som "uträttar hans befallning , så snart de hör ljudet av hans befallning " (Ps 103:20 ).
 
Men idag minns vi inte "de valinga änglar" utan Ärkeänglar, dem som är Guds budbärare i stora ting, händelser.
Biblen säger bara tre namn på Ärkeänglar: Mikael, Gabriel och Rafael. Ju det finns kanske mycket mer men bara dem tre känner vi (än så länge - så länge lever vi på jorden) vid namn.
 

Mikael. Hans namn brukar uttydas "Vem är lik Gud (El)". Mikael framträder inför profeten Daniel som en furste som försvarar Israels folk (Dan 10:21; 12:1). I Uppenbarelseboken kämpar han mot djävulen som uppträder i en drakes skepnad och vinner seger (Upp 12:7ff). Påven Leo XIII påbjöd efter att ha fått en vision av 1900-talets händelser att en särskild bön till honom som skulle läsas efter alla mässor i hela världen, som ett särskilt skydd.

 

Gabriel är ett hebreiskt ord som betyder "Guds man" eller "En av Guds starka". 

Gabriel är enligt Bibeln en ängel av hög rang, en av de förnämsta änglarna som "står inför Gud" (Luk 1:19) och som har den speciella uppgiften att vara Guds sändebud till människorna. Han uppenbarade sig till exempel två gånger för Daniel under det judiska folkets fångenskap i Babylon på 500-talet f Kr.(Dan 8:1, 15-26 och Dan 9:1-27)

Han fick uppdraget att berätta för prästen Sakarias, att denne och hans hustru Elisabet skulle få en son, Johannes döparen (Luk 1:13-17) och för Maria att hon skulle få en son - Jesus (Luk 1:26-38).

Förutom de här händelserna finns det en senare kristen tradition som säger att det var Gabriel som visade sig för Josef och herdarna i samband med Jesu födelse, liksom att det var han som gav Jesus styrka i Getsemane örtagård innan Jesus greps och korsfästes. 

 

Rafael Hans namn kan tolkas på flera sätt, men handlar om hans roll som ärkeängel, att hela med Guds hjälp.

Vi kan läsa om honom i tobits bok som  berättas att Rafael sändes ut från Guds härlighet för att ge bot till den blinde Tobit och Sara som förföljs av en demon. Han uppträder först i mänsklig gestalt, inför Tobias, Tobits son, och säger att han är en israelit. Tills lut av boken, när Tobit blivit frisk avslöjar Rafael vem han är. Han berättar att han burit deras böner till Herrens härlighet, och att han är en av de sju änglar som står beredda hos Herren och har företräde inför honom.

 

Så då har vi dem tre Ärkeänglar som står inför Guds ansikte och förmedlar Hans vilja till oss, människor. 

Kom ihåg om dem särskilt idag. 

 

Bönen till Ärkeängeln Mikael.

Helige Ärkeängel Mikael, försvara oss i striden, var oss ett värn mot Satans ondska och försåt! 'Må Gud befalla honom',  så ber vi ödmjukt, och du, furste över de himmelska härskarorna, med Guds kraft nedstöt till helvetet djävulen och de övriga onda andar,  som till själarnas fördärv vandrar omkring i världen. Amen!

Bönen till Ärkeängeln Gabriel.

Gabriel, jag tackar Gud för att göra dig en kraftfull budbärare för att leverera gudomliga budskap .Hjälp mig att höra vad Gud har att säga till mig , så att jag kan följa hans vägledning och uppfylla sina syften i mitt liv . Rensa bort förvirring och ge mig den visdom jag behöver för att fatta bra beslut och det förtroende jag behöver för att agera på dessa beslut . Lär mig hur man kommunicerar effektivt med andra människor när jag har något viktigt att säga till dem , och lyssna bra när andra människor har något viktigt att säga till mig . Amen .

Bönen till Ärkeängeln Rafael.

Rafael, jag tackar Gud för att du medkännande mot människor som kämpar fysiskt eller andligt . Bota mina sår på min själ och kropp. Må din oro för hela Guds skapelse inspirerar mig att göra min del för att ta väl hand om skapelsen . Visa mig hur Gud vill att jag ska medkänsla nå ut till dem som är sårade för att bidra till läkning i deras liv . Amen .

Om

Min profilbild

Witold ofm

jag är en katolsk präst och munk från Västerås som hör till s.t Franciskus av Assisi orden. Stiftsungdomspräst som samarbetar med bästa ungdomar i världen: Sveriges Unga Katoliker

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela